Informasjon om oss

Namdal Kornsilo og Mølle A/S
Kornsilovegen 33
7863 Overhalla

Sentralbord tlf: 74 28 24 50

Produksjon tlf: 74 28 24 51 

Inge Olav
Rosendal
Daglig leder97521183

inge.olav.rosendal@felleskjopet.no

Anton HovikProd. leder91606983anton.hovik@felleskjopet.no
Trond VoldVedlikeh.Sjef
Elektro / Teknisk
92291509trond.vold@felleskjopet.no
Oddvar SteenVedlikeh.Leder97137186Oddvar.steen@felleskjopet.no
Kjersti WallumRenholder95017872kjersti.wallum@felleskjopet.no
Margrete N. VoldProd. arbeider95965750Margrete.vold@felleskjopet.no
Jørgen SchilleProd. arbeider45676704jorgen.schille@felleskjopet.no
Martin SteenProd. arbeider99787445martin.steen@felleskjopet.no
Svein Olav SklettProd. arbeider95762305svein.olav.sklett@felleskjopet.no
Svenn Inge BørstadLager / Prod.95105005

Svenn_inge@hotmail.com

Otto MoaLager / Såkorn90631032ottomoa@online.no
Kristian SteneProd. arbeider99247746

kristian.stene@felleskjopet.no

Nils Eirik HansenProd. arbeider
41015373

Nils.eirik.hansen@felleskjopet.no