Leierensing av såkorn

Vi renser, beiser såkornet og tapper det i 400kg storsekker.

 

Se våre priser på Leierensing av såkorn 2022 - 2023

 

Ring tlf: 74 28 24 50 for timebestilling.