Leierensing av såkorn

Vi renser, beiser såkornet og tapper det i 40kg småsekker eller 400kg storsekker.


Ring tlf: 74 28 24 50 for timebestilling.