Leierensing av såkorn

Vi renser, beiser såkornet og tapper det i 40kg småsekker eller 400kg storsekker.

Ring tlf:74 28 24 50 for timebestilling.

Se våre priser på såkornrensing her >>